Hou Heijen gezond

Wat gaat er gebeuren?

De komende tijd zal cruciaal zijn voor ons allemaal.

- een voorlichtingsbijeenkomst op 19 februari voor alle inwoners van Heijen, georganiseerd door het college. De havenbedrijven gaan vertellen wat hun plannen zijn en hoe goed zij het met ons voor hebben.

- afhankelijk van deze bijeenkomst organiseert de projectgroep, ook de initiatiefnemers van deze site, een nieuwe bijeenkomst om de inwoners van Heijen ons geluid te laten horen, een geluid vanuit de inwoners van Heijen. Tijdens deze bijeenkomst laten wij diverse deskundigen aan het woord met hun visie over de gevolgen van de havenuitbreiding..


Informatieavond 19 februari 2020

De bewoners van Heijen waren massaal aanwezig op deze avond; er waren meer dan 350 inwoners uit Heijen. De bedrijven vonden het voldoende om alleen iets te zeggen over het feit dat er voorlopig geen containerterminal zal komen omdat er voldoende capaciteit is in Nederland, een streep door hun rekening denken wij. Verder vertelden zij iets over het voornemen van een gewijzigde verkeersituatie op de plek van de huidige "fantasiekruising" , de nieuwe situatie voor het fietsverkeer en iets over een test voor onderwatergeluid. Geen enkele informatie over de uitbreiding van de haven en welke activiteiten er gaan plaatsvinden. Best gek als het een informatieavond betreft over de uitbreiding van de industriehaven.... De reacties vanuit de zaal waren niet mals, voor zover het duidelijk was hoe de situatie zou worden mbt nieuwe kruising (alle gepresenteerde beelden waren vaag te zien, met een onuidelijke uitleg), geen afdoende oplossing werd er geroepen, met als reactie dat deze zorgen werden afgedaan als niet relevant. Ook de verantwoordelijke wethouder kwam niet met een uitleg. Zij ging overdreven en herhaaldelijk de procedures uitleggen, de zaal had juist daar geen behoefte aan, de inwoners willen helderheid. Meerdere sprekers vanuit de zaal lieten hun kritiek horen, ondersteund met instemming en applaus. Er werd spottend gelachen over het getoonde filmpje van een nieuwe fietsroute, het getoonde staat ver van alle werkelijkheid, niemand gelooft erin! Vanuit de zaal klonk steeds vaker dat het nu wel genoeg was met de industrialisering van Heijen! Genoeg is genoeg, wij willen deze haven niet! Deze haven is niet nodig! Er is meer behoefte aan woningbouw. Over de rol van de gemeente was grote ontevredenheid; de inwoners van Heijen voelen zich in de steek gelaten door de gemeente. GENOEG IS GENOEG, GEEN UITBREIDING VAN DE HAVEN.

En verder?

Over onze andere geplande activiteiten om ons protest tegen de uitbreiding van de haven in de huidige vorm te ondersteunen zullen wij jullie tijdig informeren.

Wij leggen ons niet neer bij de huidige plannen. Het "Zwarteweg" scenario ligt op de loer.

Er zullen duurzame oplossingen moeten komen daar strijden we voor. SAMEN met jullie, de inwoners van Heijen.