Hou Heijen gezond

Stikstof

Wat heeft stikstofuitstoot te maken met de uitbreiding van de industriehaven in Heijen?

Het bouwen van de grootste en zwaarst belaste industriehaven van Limburg en de nieuwe activiteiten gaan allemaal gepaard met extra stikstofuitstoot. Denk aan de uitstoot van de schepen, van de vrachtwagens, etc. Voor ons als inwoners van Heijen is stikstofoxide in de lucht slecht, schadelijk voor de gezondheid vooral voor mensen met luchtwegklachten. Ammoniak en stikstofoxide reageren in de lucht en vormen fijnstof waardoor de kans op allerlei kwalen vergroot wordt, vooral schade aan de luchtwegen.

Eerder dit jaar verscheen de meest veelomvattende studie die ooit gepubliceerd werd over de effecten van stikstofoxide op de aanwezigheid van astma bij kinderen (bron Longfonds). Het gaat om kinderen die een leven lang een ziekte met zich mee moeten dragen, die invloed heeft op hun dagelijks functioneren.

Dit willen wij toch niet!

Pfas ?

Het is bekend dat bodem van de Rijksluchthaven vervuild is, Rijkswaterstaat "brandt zijn vingers" niet om hier iets aan te doen. Wat is het effect op het milieu als er een nieuwe vaargeul gegraven wordt?

Veiligheid

Dagelijks fietsen meer dan 300 mensen (vooral kinderen) langs de route naar Gennep, een route die nog zwaarder belast gaat worden door vrachtverkeer als gevolg van de uitbreiding van de industriehaven. Er komt verkeer van vrachtwagens naar de containeroverslag. Vrachtverkeer vanuit de Brem naar de haven, vrachtverkeer van logistieke ondernemers. De kans op ongelukken wordt vergroot door de verkeerstoename, niet alleen voor de kwetsbare fietsers, maar ook voor automobilisten. Oplossingen bedacht door de industriële partijen, zijn onvoldoende.

Geluid/Licht

Het is al jaren bekend dat de toename van geluid een negatieve invloed heeft op de mens. Het geluid van verkeer, het geluid van industriële activiteiten zal door de uitbreiding van de industriehaven alsmaar toenemen en dan hebben we het niet alleen over het effect op de gezinnen van de Waterwoonwijk maar dit zal ook merkbaar worden in Heijen zelf. Permanent geluidsoverlast: (bron Rijksoverheid)

- kan ons gehoor beschadigen

- kan hart-en vaatziekten veroorzaken

- kan onze slaap verstoren.

Vaak worden er beslissingen genomen op basis van berekeningen van geluidsmetingen, maar geluidshinder kan niet worden gemeten!

Vooral bij een 24-uurs economie, en die ligt op de loer, maar ook al in de donkere periodes van het jaar zal de nieuwe industriële uitbreiding ook hinderlijke lichtvervuiling tot gevolg kunnen hebben. Het beoogde bestemmingsplan bevat een hoge kade en ook lichtmasten tot een hoogte van 20 meter!