Hou Heijen gezond

Door de projectgroep haven Heijen, bestaande uit vertegenwoordigers uit het bestuur van Hejje Mojjer en de klankbordgroep van de bewoners van de Waterwoonwijk in Heijen, is juridische bijstand aangevraagd bij de verschillende rechtsbijstandsverzekeringen van een aantal mensen uit deze groep aangevuld met de rechtsbijstandverzekeringen van enkele andere bewoners uit Heijen. Zij hebben de krachten gebundeld door de rechtsbijstand bij één jurist onder te brengen. Dit heeft geleid tot het indienen van een zienswijze als reactie op het voorontwerp bestemmingsplan. De inhoudelijke input van deze zienswijze is vooral gebaseerd op de kennis en kunde van enkele inwoners van Heijen die zich in willen zetten om ons protest tegen de utbreiding van de haven op deskundige wijze te onderbouwen. De bestanden stikstofdepositie en zienswijze bestemmingsplan buitengebied zijn de basis van de ingediende inspraak voorontwerp Bp Haven Heijen. Dat hun deskundigheid heel groot is blijkt uit het feit dat het voorlopig toetsingsadvies van de MER commissie de meeste kritieke punten heeft overgenomen. Zie ook deze pagina.

Onderstaand het advies van de commsssie MER. Een advies aan de gemeente om het hele plan nog opnieuw te bekijken en te motiveren. Met extra aandacht voor de leefbaarheid van de bewoners van Heijen.