Hou Heijen Gezond

De bedrijven en hun plannen

Teunesen en AVG willen de uitbreiding van de industriehaven in Heijen realiseren. De basisreden van de uitbreiding was dat zij meer ruimte nodig hadden voor hun bedrijfsactiviteiten.

Gaandeweg het proces van de ontwikkeling van de industriehaven kwamen de havenbedrijven tot de conclusie dat zij nog wel voldoende bestaande ruimte hebben om hun activiteiten uit te voeren.

Toch willen ze de ontwikkeling doorzetten en gaan Teunesen en AVG zich bezig houden met de exploitatie van het nieuwe deel van het industriegbied waaronder de nieuwe haven. Verder zijn zij van plan een onderwateropslag in de Paesplas aan te leggen van 3 hectare.

Om dit te realiseren gaan zij het gebied bij de 'witte steen' nagenoeg volledig weghalen om hier een nieuwe vaargeul te graven voor de schepen die aan de nieuwe kade kunnen laden en lossen en ook kunnen keren in een draaikom; het gaat om ca 16 hectare. De aanwezige natuur zal verdwijnen. (bron MER)

De uitbreiding strekt zich uit tot achter Huys Heijen, op 300 meter van de grens van de kern van Heijen. (bron MER)

Het verdienmodel van de havenbedrijven is om delen te gaan verhuren aan andere bedrijven, mogelijk zijn een containeroverslag (laatste bericht: op dit moment niet, maar de bedrijvene laten in de vergunnningsaanvraag de mogelijkheid voor een containeroverslag staan!), cementfabriek, puinbrekers en misschien nog meer andere bedrijven. Bedrijven tot milieucategorie 5.2 , de op twee na hoogste klasse. Klik op de link voor meer informatie over de inhoud van deze klasse.

Hiermee wordt de haven in Heijen veel groter dan ander havens in Limburg, bijvoorbeeld die van Venlo, en wordt daarmee ook de grootste en de zwaarst belaste van Limburg(bron MER)! De grootste industriehaven betekent ook heel veel industriële activiteiten.

De 24-uurs economie zal ongetwijfeld niet uitblijven.