Hou Heijen gezond

Uit de MER (milieu effect rapportage)

De gemeente Gennep heeft in het coalitieakoord 2018-2022 het volgende opgenomen:

De uitbreiding van de haven in Heijen is in hoofdzaak een aangelegenheid van de betrokken ondernemers. Vanwege het belang van de uitbreiding van de haven voor de ontwikkelaars en de impact voor de omgeving, zullen wij onze faciliterende en controlerende rol nadrukkelijk nemen. We willen dat de uitbreiding niet alleen economische waarde oplevert, maar ook positief van invloed is op de omgevingskwaliteit en de verkeersveiligheid om en nabij bedrijventerrein Hoogveld. Wij zullen bevorderen dat er een alternatieve ontsluitng van het bedrijventerrein op de Hoofdstraat wordt gerealiseerd.


De Waterwoonwijk

Opvallend is dat er met geen woord gerept wordt over de bewoners van de Waterwoonwijk in Heijen, de gezinnen die daar wonen zullen direct de gevolgen van deze uitbreiding ondervinden. Lees meer hierover in de brief die zij al een jaar geleden hebben gestuurd naar de gemeente. Lees verder op de pagina publicaties/correspondentie, klik op de link.

De realiteit

In de praktijk komt de gemeente haar beloftes niet na. In de raadsvergadering van 13 mei 2019 geeft de wethouder Van Hulsteijn (onze dorpsgenote) letterlijk aan dat de gemeente geen partij is voor deze uitbreiding maar dat zij, na het inspreken van een vertegenwoordiger van de Waterwoonwijk, de initiatief nemende bedrijven zal vragen om met oplossingen te komen. Zowel voor de bewoners van de Waterwoonwijk alsook voor de verkeerbewegingen in Heijen (als reactie op de visie van Hejje Mojjer verstuurd naar de gemeente). Lees verder op de pagina publicaties/correspondentie, klik op de link.

Oplossingen hebben wij tot op de dag van vandaag van de gemeente niet gekregen en het vertrouwen dar deze alsnog komen is er niet. Zij laten de regie bij de industriƫle bedrijven.

Reactie gemeente op het voorlopig toetsingsadvies MER: "nou het valt ons alleszins mee hoor om op een dik dossier slechts enkele pagina's op- en aanmerkingen van de MER commissie te ontvangen".

Volgens ons begrijpt de gemeente de impact van de rapportage van de MER commisie niet en nog erger misschoen wil ze het niet begrijpen.

De gemeente "gooit het voorontwerp bestemmingsplan over de schutting" bij de MER, doet er zelf vantevoren niets mee dan alleen maar het plan verdedigen namens de initiatiefnemers.

Is dat de rol van de gemeente? Waar is de communicatie met de bewoners? Waar is de betrokkenheid met de bewoners? Waarom gaat de gemeente gesprekken met de bewoners uit de weg ondanks herhaalde verzoeken van de vertegenwoordigers?

De resultaten van de enquete onder de inwoners van Heijen moeten toch aanleiding zijn om met de vertegenwoordigers te praten, sterker nog om de plannen te herzien.