Hou Heijen gezond

Teunesen en AVG

Deze bedrijven hebben inmiddels geld uitgegeven aan onderzoeksrapporten, opgesteld door gerenomeerde onderzoeksbureaus met als doel dat zij bij de definitieve aanvraag voor wijziging van het bestemmingsplan geen weerstand zullen ondervinden van de officiële instanties.

In het begin hebben zij gevraagd om een klankbordgroep te vormen waarbij aanwezig vertegenwoordigers uit Heijen en die van de bewoners van de Waterwoonijk. De doelstelling was om de mensen te informeren over de laatste rapportages.

Bij dit soort onderzoeken gaat het om de input naar de onderzoekbureaus, hetgeen redelijkerwijs ook de output bepaalt. De input werd geleverd door de beide opdrachtgevers. De logica is dat de gewenste output het resultaat is. Daarbij is er op geen enkele manier rekening gehouden met de inwoners van Heijen en de bewoners van de Waterwoonwijk.

Er werd geen aandacht geschonken aan de argumenten van de bewoners., wij hebben het dan over het leefmilieu en veilgheid.

Omdat deze bedrijven van de uitbreiding van de industriehaven gedurende het proces een ander verdienmodel hebben bedacht, komen er steeds meer bedrijven bij die gebruik zullen gaan maken van de haven.

Arvato is één van die bedrijven. Gezien de omvang van dit bedrijf kunnen wij veel overlast verwachten door het vrachtverkeer van de Brem naar de haven. Nog meer verkeer! Hier is geen rekening mee gehouden in de onderzoeken. Ook het milieu zal zwaarder worden belast, onder andere de lucht die wij inademen. Voor onze gezondheid en ons leefmilieu is dit niet acceptabel. Lees verder op de pagina onze leefomgeving, klik op de link.

Opvallend is dat de nieuwe algemeen directeur van Teunesen tijdens een presentatie aan zijn branchegenoten heeft aangegeven dat de uitbreiding van de industriehaven zonder bezwaar van de betrokkenen (dus ook de inwoners van Heijen inclusief die van de Waterwoonwijk) moet plaatsvinden. Anders komt er geen uitbreiding! Voor zijn presentatie lees verder op de pagina publicaties, klik op de link.

Nou we zijn heel benieuwd! Zeker na de beoordeling van de MER van hun plannen.


Werkgelegenheid

Dit argument wordt door de politiek, de gemeente en de bedrijven als het belangrijkste doel van de uitbreiding gezien. Er is sprake van 8 tot 30 arbeidsplaatsen. Dit zijn zo maar wat aantallen, niet controleerbaar, natte-vingerwerk om de uitbreiding te verantwoorden. Arvato is een heel goed voorbeeld; het bedrijf kreeg alles voor elkaar met het argument werkgelegenheid. Hoeveel inwoners van Heijen profiteren hier uiteindelijk van? We kennen het antwoord, nagenoeg allemaal werknemers uit de andere landen.

De inwoners van Heijen mogen niet de dupe worden van het feit dat de bedrijven nog meer geld willen verdienen! Ons leefmilieu en onze veiligheid zijn het belangrijkste. Wij vragen om duurzame oplossingen!

Onze gezondheid gaat boven alles.